نوشته‌ها

وان آبکاری

آبکاری الکتریکی و ترکیب حمام نیکل و کروم

با استفاده از آبکاری الکتریکی می توان فلزات مختلف را بر روی سطوح فلزی دیگر پوشش داد و مقاومت به سایش و خوردگی آنها را بالا برد.