نوشته‌ها

ترمیم کلید شیشه مرسدس بنز

ترمیم کلید خودرو

با استفاده از فناوری پاشش رنگ، کیلر و چاپ طرح دلخواه با دستگاه لیزر می توان انواع کلید شیشه بالابر و کلیدهای داشبورد خودرو را مانند روز اول ترمیم کنیم.