فولاد زنگ نزن شاخه ای از فولاد(استیل) می باشد که بیشترین مصرف از فلزات در زندگی و خانه ما را دارد و به دو دسته کلی استیل نگیر و استیل بگیر در بازار تقسیم می شود.

نوشته‌ها

وسایل پخت و پز از جنس stainless steel

Stainless Steel (فولاد زنگ نزن) به چه شاخه ای از فلزات می گویند؟

آشنایی مختصر و کاربردی با انواع فولاد زنگ نزن(Stainless Steel) راهکار جادویی برای تشخیص استیل بگیر از نگیر در خرید لوازم منزل