نوشته‌ها

دستگاه جوش پلاستیک

جوش پلاستیک با دستگاه

با استفاده از دستگاه جوش پلاستیک و الکترود جوش، مقاومت و چسبندگی قطعات پلاستیکی شکسته بسیار بیشتر از روش سنتی (توری) خواهد بود.