نوشته‌ها

تنوع رنگی پوشش فانتاکروم

فانتاکروم جایگزینی مناسب برای آبکاری کروم

فانتاکروم روشی است که به عنوان انقلابی در صنعت آبکاری از آن یاد می شود و بدون محدودیت هر قطعه ای را با طیف وسیعی از رنگ ها پوشش می دهد.