نوشته‌ها

خودرو با پوشش مخمل

زیبا کردن لوازم و گیاهان با پاشش مخمل

با استفاده از پاشش مخمل به صورت اسپری و یا دستگاه که با اعمال جریان الکتریسیته ساکن به پودر مخمل ایجاد می شود می توان لوازم و گیاهان را زیباتر کرد.