نوشته‌ها

ترمیم کلید بنز C200

چاپ طرح کلید، راهکاری ارزان تر از تعویض

در ابتدا کلید رنگ شده سپس با دستگاه لیزر طرح به صورت فابریکی چاپ و برای دوام بیشتر رنگ در نهایت کیلر پاشیده می شود.
چاپ هیدروگرافی

تغییر طرح، روشی برای جذابیت بیشتر داخل و خارج خودرو شما

با استفاده از خدماتی که گروه مهندسی آمیتیس در اختیار شما قرار می دهد می توانید از بیرون و داخل خودرو خود بیشتر لذت ببرید.
ترمیم کلید شیشه مرسدس بنز

ترمیم کلید خودرو

با استفاده از پاشش رنگ، کیلر و حکاکی طرح دلخواه با دستگاه لیزر میشه انواع کلید شیشه بالابر و کلیدهای داشبورد خودرو را مانند فابریک ترمیم کرد.